“Podnies swoje kwalifikacje !”

Partnerzy

Nawigacja

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: ania

ODiDZ


Z przyjemnością informujemy, że nasz Ośrodek otrzymał znak jakości:

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach

1. Podstawowe informacje dotyczące organizatora szkoleń:
Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach (ODiDZ), ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice, tel: 12 281-00-21.
2. Rodzaje szkoleń:
a) Szkolenia otwarte ODiDZ organizuje w terminach i z tematów opisanych na stronie www.odidz-niepolomice.pl gdzie znajduje się szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych szkoleń.
b) Szkolenia zamknięte są organizowane na zlecenie konkretnej instytucji lub firmy.
3. Sposób zgłaszania udziału w szkoleniach:
a) Potencjalni uczestnicy szkoleń organizowanych przez ODiDZ mogą dokonywać zgłoszeń w formie telefonicznej, mailowej na adres odidz.niepolomice@onet.pl lub osobiście w siedzibie ODiDZ .
b) Zgłoszenia na szkolenie można dokonywać do 24 godzin przed szkoleniem. Każdorazowe zgłoszenie uczestnika na szkolenie zostaje potwierdzone przez organizatora szkolenia w postaci maila lub telefonicznie.
4. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia:
a) Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonywać co najmniej na 2 dni przed datą szkolenia.
b) Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana do ODiDZ.
c) Nie zachowanie procedury opisanej w pkt. 4a i 4b powoduje obowiązek dokonania zapłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia.
5. Termin szkolenia i jego zmiana:
a) ODiDZ zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania ze względu na sytuacje losowe, klęski żywiołowe.
b) W sytuacjach opisanych w pkt. a organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu po wcześniejszym poinformowaniu uczestników i uzgodnieniu z nimi terminu alternatywnego.
c) Brak akceptacji nowego terminu i rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu nie implikuje skutków finansowych dla potencjalnego uczestnika.
6. Uczestnicy szkoleń mają prawo do:
a) Odpowiednich warunków związanych z miejscem szkolenia.
b) Wymagania realizacji programu szkolenia zgodnie z ofertą szkoleniową.
c) Otrzymania kompletu materiałów szkoleniowych.
d) Otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.
e) Zadawania pytań związanych ze szkoleniem w formie telefonicznej, mailowej lub listownej w terminie do 30 dniu od zakończenia szkolenia.
7. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do:
a) Punktualnego przybycia na szkolenie.
b) Aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
c) Terminowej zapłaty faktury za wykonaną usługę.
8. Koszt szkolenia:
a) Cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych (jeżeli są przewidziane w ramach szkolenia), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, koszty przerw kawowych i poczęstunku (jeżeli są przewidziane w ramach szkolenia).
b) Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.
c) Faktura za szkolenie przekazywana jest uczestnikom w dniu szkolenia lub przesyłana następnego dnia roboczego. Standardowa forma płatności to przelew w ciągu 14 dni od daty szkolenia.
d) W przypadku błędnej faktury zostanie ona poprawiona i wysłana uczestnikowi szkolenia następnego dnia roboczego. W takim przypadku termin płatności zostanie wydłużony o kolejne 7 dni.
9. Ocena szkoleń przez uczestników – ewaluacja:
a) W celu podniesienia jakości szkoleń oraz zweryfikowania kadry dydaktycznej każdy z uczestników szkolenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia lub przekazania ustnej informacji dot. szkolenia koordynatorowi szkolenia.
b) Opiekun (koordynator, kierownik) szkolenia w trybie indywidualnych rozmów z uczestnikami szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z opinią uczestników o wszystkich elementach związanych ze szkoleniem (wykładowca, poziom merytoryczny etc.).
c) Uczestnik szkolenia ma możliwość przekazania swoich sugestii, opinii oraz oczekiwań odnośnie szkoleń w formie telefonicznej lub mailem.
10. Reklamacje:
a) Uczestnicy szkoleń mają prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia, rozpatrzenie sprawy nastąpi w ciągu od 14 do 30 dni.
b) Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w siedzibie ODiDZ.
c) Reklamacja powinna zawierać: określenie przedmiotu reklamacji, datę i temat szkolenia oraz nazwisko i imię uczestnika szkolenia.
d) Zakończenie reklamacji następuje w oparciu o protokół uzgodnień w którym zostanie zawarty opis przedmiotu reklamacji oraz postanowienie zamykające reklamacje ( uzgodnienia, rekompensaty etc.).
11. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych:
a) ODiDZ zobowiązuje się do przestrzegania ustawy „O ochronie danych osobowych”.
b) Organizator szkoleń zbiera i przechowuje dane osobowe wyłącznie na własny użytek w celach związanych z prowadzoną działalnością.
c) Dane będą wykorzystywane tylko dla potrzeb ODiDZ.